Công ty phát triển web của Tokyo Japan
COREMOBILE

APP
CMS
HTML
SYSTEM

COREMOBILE

GIỚI THIỆU

Chúng tôi là công ty chuyên về phát triển hệ thống trang web bằng cách sử dụng CMS như e-commerce, WordPress, MODx, Magento, v.v., tại Asakusa Tokyo
Phát triển các ứng dụng trên Android và iPhone.
Chúng tôi đang cố gắng và thách thức chính mình với những điều mới nhất mỗi ngày dựa trên cơ sở giá rẻ, chất lượng cao và thời gian giao hàng ngắn, Cho đến nay đã có rất nhiều quý công ty vô cùng hài lòng với các dịch vụ khác nhau của công ty chúng tôi.

  • iOS APP
  • Android APP
  • WordPress
  • Magento
  • e-commerce
  • Javascript
  • PHP

Giới thiệu dịch vụ ở đây

Thành tựu

Danh sách sản xuất